Informacje o gminie
- ico_1.png

Urząd Gminy Osiek
ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek
NIP 592 22 68 185

aTel.: 58 582 12 82
bE-mail: urzad@osiek.gda.pl
c

www.osiek.gda.pl
www.facebook.com

Znajdujesz się w: Start / Gmina Osiek / Informacje ogólne
Wrota Pomorza
strategia 2020
Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Powiatowy Urząd Pracy
Związek Gmin Wierzyca w Starogardzie Gdańskim
Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich
Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia
Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE
PPWOW program integracji społecznej

Informacje ogólne

 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY.
Gmina Osiek to malownicza, turystyczna gmina położona w południowej części województwa pomorskiego, w powiecie starogardzkim. Mieści się ona w obrębie Pojezierza Pomorskiego, w subregionie zwanym Równiną Tucholską, w centrum rejonu etniczno - kulturowego - KOCIEWIE -. Obszar ten w całości usytuowany jest na terenie chronionego krajobrazu - Bory Tucholskie, w całości objęta programem Natura 2000, nie posiada żadnego przemysłu. W związku z tym niezwykle atrakcyjna dla turystów z bardzo zdrowym mikroklimatem żywicznych borów sosnowych.      Powierzchnia gminy wynosi 156 km2, z czego lasy stanowią ok. 75%, natomiast wody ok. 10%. Gminę zamieszkuje ok. 2500 mieszkańców skupionych w 12 sołectwach: Cisowy, Bukowiny, Lisówko, Jeżewnica, Wycinki, Markocin, Osiek, Radogoszcz, Karszanek, Skórzenno, Kasparus, Suchobrzeźnica. Siedzibą gminy jest popularne i atrakcyjne letnisko Osiek położone przy drodze wojewódzkiej nr 214 Warlubie - Kościerzyna. Dzięki usytuowaniu nad największym jeziorem Kociewia"Kałębie" zwanym "Morzem Kociewskim" o pow. 466 ha. Osiek zwany jest turystyczną stolicą powiatu starogardzkiego.  
ZARYS HISTORYCZNY
 • 4000 - 1700 p.n.e. - pierwsze ślady osadnictwa;
 • XIV w - dominacja Zakonu Krzyżackiego (budowa zamku na zachodnim brzegu jeziora Kałębie - zniszczony w czasie wojny trzydziestoletniej);
 • 1565 - Adam Walewski, starosta osiecki wzniósł na fundamentach zamku krzyżackiego renesansowy pałac z arkadowym dziedzińcem (zburzony w  czasie potopu szwedzkiego);
 • 1673 - starostwo osieckie posiadał król Jan III Sobieski;
 • od 1767 - w pierwszą niedzielę po św. Rochu corocznie odbywają się w Osieku"Letnie Jarmarki";
 • 1860 - 1866 - budowa kościoła p.w.św. Rocha (patrona chorych) w Osieku.

 

WARTO ZOBACZYĆ:
 • neogotycki kościół p.w.św. Rocha z XIX w. w Osieku;
 • liczne, drewniane kociewskie chaty podcieniowe z XIX w;
 • zabytkowy budynek gospodarczy, obecnie Dom Pielgrzyma w Osieku;
 • resztki muru zamku krzyżackiego w Osieku;
 • zabytkowy, drewniano-ceglany kościół p.w. św. Józefa z 1926 r., drewnianą dzwonnicę, plebanię z połowy XIX w oraz drewnianą zabudowę w Kasparusie;
 • jeden z największych głazów narzutowych na Kociewiu nad brzegiem jeziora Kałębie w Osieku;
 • mini-zoo przy leśniczówce Kałębnica i Karcznia;
 • muzeum Ziemi Kociewskiej w Wycinkach;
 • "Osadę indiańską" w Radogoszczy.
CIEKAWOSTKI PRZYRODNICZE
Teren gminy Osiek szczyci się licznymi walorami przyrodniczymi. Mieści się tu 25 malowniczych, czystych, rybnych jezior oraz rzeka Wda (Czarna Woda). Te urocze jeziora, rzeki, przepływy i bagna bogate w ryby i  ptactwo wodne oraz gęste bory zasobne w leśną zwierzynę i różnorodne runo leśne zapraszają spragnionych ciszy i spokoju, miłośników przyrody oraz chętnych do aktywnego odpoczynku. Dzięki tym zaletom gmina Osiek stanowi raj dla fotografów, myśliwych, wędkarzy, żeglarzy, grzybiarzy oraz smakoszy jagód i żurawin. Są tu cztery rezerwaty przyrody: 
 • rezerwat faunistyczny "CZAPLI WIERCH" o pow. 5,26 ha nad brzegiem jez. Słone. Ochronie podlegają miejsca lęgowe (kolonia ok. 30 gniazd) czapli siwej, liczne gatunki kaczek, ptaki drapieżne oraz nadbrzeżny, liczący 200 lat bór sosnowy;
 • rezerwat krajobrazowy "KRZYWE KOŁO w PĘTLI WDY" o pow. 10 ha w zakolu rzeki Wdy stanowiący enklawę lasów liściastych wśród borów sosnowych. Ochronie podlega śródleśny przebieg rzeki Wdy. Ten uroczy zakątek Niemcy nazwali Paradise, zaś mieszkańcy- Paradyż;
 • rezerwat ornitologiczno - florystyczny "JEZIORO UDZIERZ" o pow. 133 ha obejmujący eutroficzne Jezioro Udzierz z okolicznym obszarem torfowiskowo - szuwarowo - łęgowym i żyjącym tam ptactwem;
 • rezerwat faunistyczny "ZDRÓJNO" o pow. 168 ha obejmujący kilkukilometrowy odcinek rzeki Brzezianek, jezioro Brzezianek oraz roślinność leśną i  łąkową. Ochronie podlegają siedliska bobrów, miejsca lęgowe rzadkich gatunków ptaków oraz ostoja leśnej zwierzyny.

Gmina Osiek znajduje sie w obszarze NATURA 2000

 • Bory Tucholskie - Obszar obejmuje wschodnią część makroregionu Pojezierza Południowopomorskiego.
 • Krzewiny - Obszar leży na wysokości od 77 do 92 m npm i obejmuje:
  - najcenniejsze florystycznie, polskie torfowisko przejściowe z  elementami torfowiska wysokiego, położone koło leśniczówki Krzewiny, chronione jako użytek ekologiczny,
  - zarastające jezioro Rumacz i torfowisko z borem bagiennym chronionym jako rezerwat przyrody „Kuźnica”.
  - żyzne jezioro Udzierz chronione jako rezerwat przyrody.
 • Sandr Wdy - Obszar obejmujący równinę sandrową rozciętą dolinami Wdy i jej dopływów oraz rynnami polodowcowymi i zagłębieniami wytopiskowymi.

Pomniki przyrody - 26

- mapa_gminy_osiek.jpg

Małgorzata Klein
Urząd Gminy Osiek, Kwiatowa 30, 83-221 Osiek, pow. starogardzki, woj. pomorskie
tel.: 58 582 12 81 (82, 83); kom. 695 282 101, fax: 58 582 12 11, email: urzad@osiek.gda.pl, http://www.osiek.gda.pl
NIP: 592 22 68 185, Regon: 000542669
Bank Spółdzielczy w Skórczu nr konta 42 8342 0009 0014 0416 2000 0003
Jesteś 289341
osobą, która odwiedza ten portal
Poprawny HTML 4.01 TransitionalPoprawny arkusz CSSPoprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI